Υπεύθυνο Παιχνίδι

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια στο καζίνο αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο διασκέδασης. Ωστόσο για κάποιους μπορεί αυτό να έχει αρνητικές συνέπειες. Η Regency Entertainment αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί θεσπίζοντας εθελοντικά τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Πρόκειται για ένα σύστημα προτύπων και διαδικασιών, που διασφαλίζουν ότι το παιχνίδι στα καζίνο Regency διεξάγεται με υπεύθυνο τρόπο. Οι άνθρωποι της Regency Entertainment έχουν δεσμευθεί να το υπηρετούν καθημερινά, στον τρόπο που κάνουν τη δουλειά τους.

«Υπεύθυνο παιχνίδι» είναι το τυχερό παιχνίδι που διέπεται από κανόνες και κανονισμούς.

Στο υπεύθυνο παιχνίδι:

  • καθορίζεται αυστηρά ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν οι παίκτες και το προσωπικό του καζίνο
  • ελαχιστοποιείται κάθε πιθανή αρνητική επίπτωση ή παρενέργεια
  • οι παίκτες παίρνουν αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων του παιχνιδιού
  • οι παίκτες γνωρίζουν τις επιπτώσεις από τη συμμετοχή τους.

Για την ενίσχυση της σημασίας της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και γενικότερα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στα Regency Casinos, η εταιρία υλοποιεί σε ετήσια βάση την Εβδομάδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού.