Στρατηγική

Η στρατηγική της Regency επικεντρώνεται στη δυναμική δραστηριοποίησή της στον κλάδο των καζίνο, με στόχο την εδραίωση της θέσης της στην ελληνική αγορά και τη βελτίωση των επιδόσεών της σε κάθε τομέα, και με υπεύθυνο τρόπο.

Βασικότεροι άξονες αυτής της στρατηγικής είναι οι εξής:


  • Επίτευξη εξαιρετικών οικονομικών αποτελεσμάτων μέσα από στοχευμένες ενέργειες marketing και άριστη εξυπηρέτηση.

  • Επένδυση σε ευκαιρίες ανάπτυξης, με την εισαγωγή νέων παιχνιδιών και νέας τεχνολογίας, τη βελτίωση των υποδομών, την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία και διατήρηση ενός ευχάριστου και ασφαλούς περιβάλλοντος διασκέδασης.

  • Βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, μέσα από: α) την οργανωτική της δομή, β) την επιλογή και το συνδυασμό των παιχνιδιών που προσφέρονται και γ)την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων.

  • Ενδυνάμωση της αποδοχής της λειτουργίας των καζίνο από την κοινωνία, μέσα από το κοινωνικό της έργο και τη λειτουργία της με τις υψηλότερες αρχές ηθικής και αξιοκρατίας.

  • Εδραίωση μιας ιδιαίτερης κουλτούρας Regency, όπου όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι περήφανοι να εργάζονται για την εταιρία και να μιλούν γι αυτήν.