Αρχείο ισολογισμών

Εδώ αναρτάται ο ισολογισμός του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αναζήτησης ισολογισμών των τελευταίων 5 ετών. Οι ισολογισμοί της εταιρίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Regency Entertainment Ψυχαγωγική & Τουριστική ΑΕ, και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Υποβάλλονται το αργότερο 25 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, η οποία γίνεται ετησίως στις 30/6.

Η Regency Entertainment είναι ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 70% της εταιρίας Athens Resort Casino A.E. Συμμετοχών (Α.Ε.Α.Σ.). Το υπόλοιπο 30% της Α.Ε.Α.Σ. ανήκει στην εταιρία Karenia Enterprises Company Limited.

Η Α.Ε.Α.Σ. συμμετέχει με ποσοστό 51% στην εταιρία Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. (Ε.Κ.Π.), της οποίας το υπόλοιπο 49% ανήκει στην Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Α.).

Η Ε.Κ.Π έχει την έδρα της στην Αγ. Κωνσταντίνου 49, στο Μαρούσι και διαθέτει το υποκατάστημα Regency Casino Mont Parnes. H Regency Entertainment επιτελεί επίσης ρόλο διαχειριστή στο Regency Casino Mont Parnes.

Η έδρα της Regency Entertainment βρίσκεται στην Αγ. Κωνσταντίνου 49, στο Μαρούσι, και διαθέτει 2 υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη (το Regency Casino Thessaloniki και το Hyatt Regency Thessaloniki).

REGENCY ENTERTAINMENT ETHSIES OIKON.KATASTASEIS 2021
ELLHNIKO KAZINO PARNITHAS ETHSIES OIKON.KATASTASEIS 2021
ATHENS RESORT CASINO ETHSIES OIKON. KATASTASEIS 2021