Εργαζόμενοι

Η Regency Entertainment αναγνωρίζει ότι ένα από τα πολυτιμότερα κεφάλαια που διαθέτει είναι οι άνθρωποί της. Με 2.500 εργαζόμενους συνολικά, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και την Αττική.

Η εταιρία επενδύει στο ταλέντο των ανθρώπων της, προσφέροντας παράλληλα σε καθέναν από αυτούς την ευκαιρία για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη κι ευημερία.

Στη Regency κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, διότι η εταιρία αναγνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, με ξεχωριστές ικανότητες, εμπειρίες και αντιλήψεις. Αυτό το μοναδικό συνδυασμό ταλέντων, βιωμάτων και προοπτικών στο χώρο εργασίας είναι που επιζητά η Regency, για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Η εταιρία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και ανταγωνιστικούς μισθούς καθώς επίσης κι ένα σημαντικό πακέτο πρόσθετων παροχών που περιλαμβάνει δωρεάν γεύματα, μεταφορά, ιδιωτική ασφάλιση κ.ά.

Παράλληλα, για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των ανθρώπων της, καθώς και την απόκτηση πρόσθετης γνώσης, η εταιρία προσφέρει χιλιάδες ώρες θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης το χρόνο.

Για τη Regency Entertainment, κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κι όλοι οι εργαζόμενοι μαζί το κλειδί για την επιτυχία της εταιρίας.