Γιατί στη Regency

Στη σύγχρονη εποχή, το πρώτο που ζητά ένας εργαζόμενος είναι η δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης σε ένα γόνιμο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον με δυναμικές προοπτικές, ίσες ευκαιρίες και, πάνω απ’ όλα, σεβασμό για τους ανθρώπους.

Η Regency παρέχει αυτό ακριβώς το περιβάλλον εργασίας. Έτσι, αξιοποιεί τα ταλέντα των ανθρώπων της, διατηρεί τον ενθουσιασμό τους, εμπνέει τη δημιουργικότητά τους και βελτιώνει την παραγωγικότητά τους δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Οι άνθρωποι της Regency μετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Μετέχουν τις περισσότερες φορές στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής. Συνεργάζονται συχνά σε μικρές ομάδες που λειτουργούν αποδοτικά αλλά και υποστηρικτικά. Μέσα στις ομάδες αυτές, μοιράζονται τις σκέψεις και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και σχεδιάζουν καινοτόμες δράσεις για την ανάδειξη της εταιρίας ως κορυφαίου προορισμού διασκέδασης για ενήλικες.

Το σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζει η Regency δίνει ισχυρά κίνητρα και επιβράβευση στους εργαζομένους της. Είναι ένα εργαλείο ατομικής εξέλιξης και εταιρικής διαφάνειας. Στηρίζεται σε συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους συμφωνεί κάθε εργαζόμενος που συμμετέχει στη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, καθένας συμβάλλει στην επιτυχία της Regency και ευθυγραμμίζει τους προσωπικούς με τους εταιρικούς στόχους.

Η Regency περιμένει από τους ανθρώπους της να συμπράξουν και να συμβάλουν στην πορεία της εταιρίας και στο τέλος αναγνωρίζει πάντα το έργο καθενός και ανταμείβει την επιτυχία.