Εκπαίδευση & ανάπτυξη

Περίπου 33.000 ώρες ετησίως επενδύονται στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού!

Η Regency δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων της.

Διαμορφώνει και παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα που επιτρέπουν στον καθένα να καλλιεργεί τις δεξιότητές του και να αποκτά γνώσεις που θα ωφελήσουν την καριέρα του και την εταιρία.

Οι εκπαιδεύσεις ποικίλλουν προκειμένου να καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιακών αναγκών:

  • Μπορεί να είναι διατμηματικές και να επικεντρώνονται στη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Μπορεί όμως να είναι και τμηματικές, στοχεύοντας έτσι σε συγκεκριμένα αντικείμενα και επιδιώκοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας συγκεκριμένων τομέων της επιχείρησης.

Μάλιστα, η εταιρία προτρέπει τους ανθρώπους της να εκφράζουν τις ενδεχόμενες ανάγκες τους και να καθορίζουν με βάση αυτές το περιεχόμενο και την ποιότητα της εκπαίδευσης. Επομένως, καθένας χωριστά συμβάλει με τον τρόπο του στην ατομική του πρόοδο αλλά και στην πρόοδο της ομάδος του.