Όραμα

Η Regency είναι μία εταιρία που εστιάζει στους επισκέπτες της, τους ανθρώπους της και την ευημερία της κοινωνίας, προκειμένου να αναπτυχθεί η ίδια.
Το όραμα της Regency είναι να αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές ψυχαγωγίας για ενήλικες:

  • Ξεπερνώντας τις προσδοκίες των επισκεπτών της
  • Λειτουργώντας με ακεραιότητα και καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης
  • Δημιουργώντας ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον, αναγνωρισμένο από όλους
  • Εκπληρώνοντας τις προσδοκίες των μετόχων της.