×

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Regency Entertainment S.A. έχει καθιερωθεί μεταξύ των ελληνικών επιχειρηματικών Ομίλων με τη σημαντικότερη συνεισφορά στην οικονομία, στην απασχόληση και στα κρατικά έσοδα. Οι επιχειρηματικές μονάδες της, Regency Casino Mont Parnes, Regency Casino Thessaloniki, Vergina Theatro και Hyatt Regency Thessaloniki, είναι κορυφαίες στους τομείς τους και πυλώνες ανάπτυξης στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται.

×