×

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η πεμπτουσία της φιλοσοφίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η διαρκής ανάγκη προσαρμογής της στο μεταβαλλόμενο οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον. Σε κάθε περίοδο, εκδηλώνονται κάποιες κυρίαρχες τάσεις που επιβάλλουν αυτήν τη συνθήκη και στην εποχή που διανύουμε, αυτές είναι, οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, οι νέες συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία της COVID-19 σε αγορές, κοινωνίες και μετακινήσεις παγκοσμίως, καθώς και η έξαρση ανισοτήτων εντός της διεθνούς κοινότητας.

Απαντήσεις και λύσεις σε αυτές τις νέες προκλήσεις, σήμερα, οργανώνονται μέσα από την επενδυτική «κουλτούρα» ESG – Environmental, social and corporate governance – που το τελευταίο διάστημα αποκτά ολοένα και περισσότερο έδαφος.    

Βάσει των αρχών της ESG, η εταιρική υπευθυνότητα είναι προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της, μετεξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της συνεισφοράς της στα κοινωνικά σύνολα και στο βιοτικό επίπεδο κοινοτήτων και πολιτών. 

Για τη Regency Entartainment η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι σύνθημα, αλλά υποχρέωση που εκπληρώνεται καθημερινά μέσα από τη λειτουργία, τη στάση, το συνολικό αποτύπωμά της ως υπεύθυνης εταιρικής οντότητας. 

Η στρατηγική ΕΚΕ της Regency βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: Περιβάλλον, Κοινωνία, Πολιτισμός. Σκοπός είναι να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες που προκύπτουν στο σημερινό περιβάλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο σχεδιάζεται σε ετήσια βάση ένα πρόγραμμα ΕΚΕ τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο με κύριο γνώμονα, κάθε ενέργεια να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα και μέγιστη ωφέλεια.    

Κάθε χρόνο, η Regency Entertainment, μέσω των επιχειρησιακών της μονάδων, αφιερώνει σημαντικούς πόρους, οικονομικούς και υλικοτεχνικούς, σε πρωτοβουλίες, δράσεις και ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

×