×

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κάθε μία από τις τέσσερις μονάδες της Regency Entertainment στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχει τη δική της δυναμική παρουσία και πολυδιάστατη δραστηριότητα. Αποτελεί σημείο αναφοράς, κομβικό «κύτταρο» της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και υπόδειγμα επιχειρηματικότητας.

Εδώ, ο επισκέπτης, μέσα από τις ενότητες «Τα Νέα μας» μπορεί να ενημερώνεται για δράσεις, εξελίξεις και ανακοινώσεις του Ομίλου της Regency, ενώ στην ενότητα «Media Kits», μπορεί να αποκτήσει μια μικρή γεύση από την ποιότητα υπηρεσιών και την αρτιότητα των εγκαταστάσεων της Regency που ξεχωρίζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με χρηστικές πληροφορίες και επιλεγμένες φωτογραφίες.

Εκπρόσωποι ΜΜΕ: Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο comms@regency.gr

×