Επικοινωνία

×
×
×
×
×

Privacy

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα για να αξιολογήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της με βάση τις ειδοποιήσεις σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται για το σκοπό αυτό και σε όχι περισσότερο από ένα μήνα.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.