×

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

H «Regency Entertainment Α.Ε.» διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

Ιερωνυμάκης Ιωσήφ, Πρόεδρος

Τσιρίκος Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος

Gosling Ian Sydney, Μέλος

Χωμενίδης Αναστάσιος, Μέλος

Κομιόπουλος Χρήστος, Μέλος

Νικολετόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Μέλος.

Η «North Star Entertainment ΑΕ» (πρώην «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ»), διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με την ακόλουθη σύνθεση:

Χατζηγεωργίου Ηρώ, Πρόεδρος

Ιερωνυμάκης Ιωσήφ, Αντιπρόεδρος

Τσιρίκος Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος

Παπαμιχαήλ Στέφανος, Γραμματέας & Μέλος

Αγγελής Μιχάλης, Μέλος

Κούκης Νικόλαος, Μέλος

Μπακαγιάννης Σωτήριος, Μέλος

Τάγκας Χρήστος, Μέλος

Χωμενίδης Αναστάσιος, Μέλος

×