×

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση σήμερα είναι να ανταποκριθεί με ειλικρίνεια και πράξεις στις προσδοκίες και στις ανάγκες της κοινωνίας. Η Regency Entertainment αναγνωρίζει και αποδέχεται αυτή την πρόκληση, σχεδιάζοντας μια Στρατηγική ΕΚΕ που βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: Περιβάλλον, Κοινωνία, Πολιτισμός.

×