Περιβάλλον

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Απαιτείται, λοιπόν, εντατική κινητοποίηση όλων (κρατών, πολιτών, φορέων, επιχειρήσεων) για την προστασία του.

Η Regency Entertainment αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί και υποστηρίζει φορείς και οργανώσεις που έχουν δυνατότητα παρέμβασης για την αναδάσωση της Πάρνηθας και της Θεσσαλονίκης, ενώ με εξειδικευμένες ενέργειες επικοινωνίας απευθύνεται σε εργαζόμενους, επισκέπτες και πολίτες με στόχο την ευαισθητοποίησή τους για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.


Τηλεοπτικό spot ΕΚΕ, 2007-2008