Οι άνθρωποί μας

Οι 2.000 άνθρωποι που εργάζονται στη Regency είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της εταιρίας. Άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους ως προς τις γνώσεις, την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις απόψεις, ενώνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους για να παράσχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε κάθε πελάτη, σε καθεμιά από τις τρεις μονάδες της Regency.

Η Regency φροντίζει καθημερινά να μεγιστοποιεί την αξία του κεφαλαίου αυτού. Βασικός της προσανατολισμός είναι η εξέλιξη των ανθρώπων της. Επενδύει στη δια βίου μάθηση, στη συνολική ανάπτυξη, στην επαγγελματική πορεία όλων των εργαζομένων. Ενθαρρύνει την ατομική συμμετοχή και τη δημιουργική συνεισφορά ιδεών.

Θεωρεί ότι οι άνθρωποι δεν είναι απλώς εργαζόμενοι αλλά εκπρόσωποι της εταιρίας. Γι’ αυτό και πρέπει να νιώθουν περήφανοι που δουλεύουν στη Regency.

Γιατί στη Regency
Στη σύγχρονη εποχή, το πρώτο που ζητά ένας εργαζόμενος είναι η δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης σε ένα γόνιμο περιβάλλον. Ένα περιβάλλον με δυναμικές προοπτικές...
Περισσότερα
Περιβάλλον εργασίας
Ελεύθερη έκφραση, ατομική συνεισφορά, αντιμετώπιση προκλήσεων, λήψη πρωτοβουλιών, συνεισφορά δημιουργικών ιδεών και συμμετοχή στις αποφάσεις...
Περισσότερα
Εκπαίδευση & ανάπτυξη
Περίπου 33.000 ώρες ετησίως επενδύονται στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού! Η Regency δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων της...
Περισσότερα
Παροχές
Στη Regency οι οικονομικές απολαβές των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, και εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους ίδιους...
Περισσότερα