Τράπεζα Αίματος

Οι υπάλληλοι του Regency Casino Thessaloniki και του Hyatt Regency Thessaloniki έχουν δημιουργήσει ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στόχος είναι η δημιουργία Τράπεζας Αίματος για τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2002 και μέχρι σήμερα βρίσκει αυξανόμενο ενθουσιασμό. Η εταιρία ενημερώνει τους εργαζόμενους για την πρωτοβουλία αυτή καθώς και για τα οφέλη της αιμοδοσίας μέσα από σχετικά φυλλάδια.